Radnički Radnici unija Socijaldemokratije - je ... Što je radničkom sindikatu socijaldemokrata

nekoliko. a. -e. organizacija poljskog proletarijata; postojao je 1899-1900. R. s. a. -e. je stvorio FE Dzerzhinsky u Varšavi na kraju. 1899 od nekoliko. skupine radnika koji su napustili Poljsku Socijalističku stranku. Pod vodstvom R. Dzerzhinskog. a. -e. vodio agitaciju i propagandu i organizaciju. rad među radnicima, vodio štrajk, stvorio radničke krugove, distribuirao ilegalnu literaturu itd. U kolovozu. 1900 R. s. a. -e. ušao je u revoluciju. stranke poljske radničke klase - Socijalna demokracija Kraljevine Poljske i Litve.

Sovjetska povijesna enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.