Settlement Currency Settlement

ugovorena valuta jedinica, prema kojoj, bez obzira na fluktuaciju njegove stope, izračuni se provode između država sudionica sporazuma.

Rječnik pojmova poslovanja. Akademik. pv. 2001.