Jedinstvena kvaliteta

(unigue prodaje prijedlog, USP) Prednost proizvoda koji se može smatrati jedinstvenim i stoga se reklamiraju kao razlikovanje proizvoda od konkurentnih proizvoda. Koncept oglašavanja jedinstvene kvalitete trenutačno nije onakav kakav je bio, budući da svaki proizvod nema takvu kvalitetu.

Posao. Eksplanatorni rječnik. - M .: "INFRA-M", Izdavačka kuća "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i dr. Općenito: DE. br. Osadchaya IM. 1998.