Trend Line

linija trenda
linija je grafikona kretanja cijena koja ukazuje na opći smjer kretanja cijena. Trend linija definira liniju potpore za trend rasta i liniju otpora za silazni trend. Za trend povećanja trend linija je izgrađen oko točaka lokalnih minima i nalazi se ispod tablice cijena. Za silazni trend trend linija je izgrađen oko točaka lokalnih maksimuma i nalazi se iznad tablice cijena.

Rječnik pojmova poslovanja. Akademik. pv. 2001.