TRANSLATE 1

TRANSLATE 1
SHIFT 1, -Da, idi dalje; jede; -vedshy; - pričao (-yen, -ena); -vedya; sove.

Eksplanatorni rječnik Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.