TRGOVAČKA CIJENA

(trgovinska cijena) Cijena koju je prodavač platio veleprodajom ili proizvođaču robe. Obično je to preporučena maloprodajna cijena umanjena za trgovinski popust.

Posao. Eksplanatorni rječnik. - M .: "INFRA-M", Izdavačka kuća "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i dr. Općenito: DE. br. Osadchaya IM. 1998.