RAZVOJ TRADING

(trgovina barijera) Nijedna vlada radnja koja ograničava slobodu trgovine između organizacijama u zemlji i sa drugim zemljama. Tarife, kvote, embargo, sankcije i restriktivno zakonodavstvo prepreka su slobodnoj trgovini.

Posao. Eksplanatorni rječnik. - M .: "INFRA-M", Izdavačka kuća "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i dr. Općenito: DE. br. Osadchaya IM. 1998.