TRADE BALANCE

(bilanca trgovine) Izvješćivanje koje odražava rezultate sudjelovanja zemlje u međunarodnoj trgovini. Trgovinska bilanca sastavni je dio platne bilance, upisujući se na tekući račun. Sastoji se od "vidljivih" članaka (vidljivih) koji odražavaju uvoz i izvoz materijalnih dobara i "nevidljiva bilanca" - prihoda i rashoda od usluga kao što su osiguranje, financijske usluge, teret i turizam.

Posao. Eksplanatorni rječnik. - M .: "INFRA-M", Izdavačka kuća "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i dr. Općenito: DE. br. Osadchaya IM. 1998.