TIGER

(TIGR) Skraćenica za blagajničke izdatke za rast investicija. Ove obveznice s nulom kuponom povezane su s obveznicama američke trezorske obveznice. Denominirani u dolarima, polugodišnji generirani prihod u Velikoj Britaniji oporezuje se kao prihod primljen u godini prodaje za gotovinu ili u godini otplate. Ti su radovi poznati pod nazivom "Tigrovi" (Tigrovi).

Posao. Eksplanatorni rječnik. - M .: "INFRA-M", Izdavačka kuća "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i dr. Općenito: DE. br. Osadchaya IM. 1998.