TRI

(dijarezom) Dva boda, slično prijeglasom, koji se nalazi na drugom od dva stoji u riječi međusobno vokala, što znači da su oba samoglasnika treba da se izgovara odvojeno.

Posao. Eksplanatorni rječnik. - M .: "INFRA-M", Izdavačka kuća "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i dr. Općenito: DE. br. Osadchaya IM. 1998.