Tanak kapitalizacija

(tanka kapitalizacija) kapitalizacija obliku društva, u kojem glavni grad se sastoji od izuzetno mali broj dionica, a sa stanovišta poreznih vlasti, previše veze. Zakonodavstvo nekih zemalja u takvim je slučajevima omogućilo obradu određenih kamata na obveznice kao dividende, čime se zabranjuje korištenje poreznih olakšica u vezi s isplatama kamata.

Posao. Eksplanatorni rječnik. - M .: "INFRA-M", Izdavačka kuća "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i dr. Općenito: DE. br. Osadchaya IM. 1998.