TEORIJA sunčevih pjega

(teorija sunspot) Teorija koja tvrdi da su očekivanja izražena u ekonomskoj teoriji , mogu utjecati na realno gospodarstvo. Ekonomist VS Dzhevons (1835-1882) predložio teoriju temelji se, prema njegovim riječima, na statističkim opažanjima, prema kojima poslovni ciklusi podudaraju s promjenama u aktivnosti Sunca. Ova pomalo ekscentrična hipoteza nije sama po sebi važna, već je korištena kao primjer ekonomske teorije očekivanja. Na primjer, ako dovoljno ljudi vjeruje da sunčeve pjege utječu na cijene dionica, navijači te teorije vjeruju da će to biti tako. JM Keynes sugerirao je da se samo-ispunjavajući očekivanja ove vrste mogu oblikovati jedno od objašnjenja ekonomske depresije. Literatura o racionalnim očekivanjima činila se opovrgnuti ovom stajalištu, ali nedavni članci o teoriji sunčevog sloja pokazali su da je teorija živa.

Posao. Eksplanatorni rječnik. - M .: "INFRA-M", Izdavačka kuća "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i dr. Općenito: DE. br. Osadchaya IM. 1998.