1952 Revolucija u Egiptu

cm. Srpanj Revolucija 1952. godine u Egiptu.

Sovjetska povijesna enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.