Revolucije 1836. godine u Portugalu

Rujan rujna 1836. Sovjetska povijesna enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.