Narodna Vanguard Kostarika

susreće u literaturi kao Narodnom Vanguard stranke Kostarike.

Sovjetska povijesna enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.