REVOLUCIJA nacionalnog demokratskog u Alžiru

cm. Nacionalni demokratski revolucija u Alžiru.

Sovjetska povijesna enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.