"MATCH Horus i Seth"

dr. -egip. Literatura. umjetničko djelo. obrađujući drevni mit borbe za moć boga sunca Horusa sa zlim Bogom Seth pustinje. Ona odražava prijelaz iz matriarhije na rod roditelja. Zabilježeno na tzv. Papierace Chester Beatty br. 1, iz 12. stoljeća. Prije Krista. e. Ing. po. vidjeti u knjizi. : Mathieu ME, drevni egipatski mitovi, M.-L. , 1956.

Sovjetska povijesna enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.