Zajmodavac

pravna ili fizička osoba koja je posudila, vjerovnik.

Rječnik pojmova poslovanja. Akademik. pv. 2001.