Prvi svjetski kongres mira

održana 20-25 travnja. 1949. u Parizu i Pragu, sazvana je na inicijativu Internanta. na tu komunikaciju likova kulture u zaštiti svijeta i Međunarodne demokratske federacije žena. Na kongresu su prisustvovali delegati iz 72 zemlje, koje su predstavljale 561 nat. organizacija i 12 međunarodnih. udruga (ukupno oko 600 milijuna ljudi). Kongres je donio proglas pozvao ljude da budu budni, aktivni i jedinstvo u borbi za mir, izabrana tijela upravljanja mirovnog pokreta - Trajna Svjetski mirovni kongres odbor, osnovan Međunarodni nagradu za mir. Publ. : Prvi svjetski kongres potpora miru. Pariz - Prag, 20.-25. Travnja 1949., Moskva, 1950.

Sovjetska povijesna enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.