"Lean nacija"

(talijanski popolo minuto) - sloj planina. siromašni u Italiji. općine od 13-15 stoljeća. za razliku od "debelih ljudi". Uz ser. 13 stoljeća "Takozvani". - članovi nižih trgovina Firence, za razliku od članova ujedinjenih u jednoj skupini, usp. i viši dućani. Na 1. katu. 14. stoljeće. naziv "TN" proširila se na dodatnu plaću radnika plaća, u drugoj polovici godine. 14. stoljeće. pod "T.N." razumio Ch. arr. Ciompi. Lit. : Rutenbur VI, Nar. kretanja u gradovima Italije. XIV - beg. XV stoljeće. , M.-L. , 1958, str. 72-89; Rodolico N., Il Popolo Minuto, nota di storia Fiorentina (1343-1378), Bologna, 1899.

Sovjetski povijesne enciklopedije. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.