ODBOR kongres Miners URAL

Vijeća kongresa poduzetnika u Rusiji.

Sovjetska povijesna enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.