TELEPHONE MEETING

(audioconferencing) Usluga je nacionalni ili međunarodni telefonske mreže, omogućujući više ljudi na različitim lokacijama održati poslovni sastanak na telefon. Komunikacija se može uspostaviti između pretplatnika u nekoliko zemalja. Za više informacija molimo kontaktirajte BT. Vidi također: videokonferencija.

Posao. Eksplanatorni rječnik. - M .: "INFRA-M", Izdavačka kuća "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i dr. Općenito: DE. br. Osadchaya IM. 1998.