TELEFON INFORMACIJE INDEX Financial Times

(FT Cityline) telefonsku liniju, što može dati informacije o Indeksu običnih dionica "Financial Times" novinama; ove se informacije ažuriraju sedam puta dnevno.

Posao. Eksplanatorni rječnik. - M .: "INFRA-M", Izdavačka kuća "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i dr. Općenito: DE. br. Osadchaya IM. 1998.