Bolovima

komponenta za zdravstvenu statistiku, koji određuje broj svih bolesnika s ovom bolešću, potražiti liječničku pomoć u tekućoj godini i ranijim godinama. B. obilježava opseg širenja bolesti.

Rječnik pojmova poslovanja. Akademik. pv. 2001.