ROTACIJA

ROTATION
TURN, -a, suprug. 1. vidi okrenuti, sya i okrenuti se, saya. 2. Mjesto gdje se okreću. Na prijelazu ceste. 3. trans. Kompletna promjena u razvoju nečega n. , fraktura. P. sudbine.

Eksplanatorni rječnik Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.