ROLL-AP

zamjenjujući jednu poziciju opcije s drugom - s većom izvršnom cijenom.

Rječnik pojmova poslovanja. Akademik. pv. 2001.