"REACTION"

pad cijena nakon prethodnog rasta.

Rječnik pojmova poslovanja. Akademik. pv. 2001.