PREMIJERA CIJENA

(cijena bliska) Cijena zaliha ili proizvoda u slučajevima kada razlika između cijena kupca i prodavatelja nije velika.

Posao. Eksplanatorni rječnik. - M .: "INFRA-M", Izdavačka kuća "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i dr. Općenito: DE. br. Osadchaya IM. 1998.