POTREZES

Aleksandar Nikolayevich (pseudo - starover) (1869-1934) - ruski. Socijaldemokrat, jedan od vođa Menshevism. U 90-ih godina. 19. stoljeće. sided s marksizmima. Pristupio je Petersburgu s "Savezom borbe za oslobođenje radničke klase". Godine 1898. prognan je u zaljev Vyatka. Biti u egzilu, surađivao je u marksističkim časopisima "Nova riječ" i "Početak". Godine 1900. emigrirao u inozemstvu, sudjelovao je u stvaranju Iskre i Zarye. Na i-kongresu RSDLP-a (1903.) pridružio se mensevicima, a od tada ostao jedan od najistaknutijih zaposlenika i voditelj Menshevikova izdanja. Tijekom Stolypinove reakcije, jedan od lidera likvidacije. Tijekom Prvog svjetskog rata - društveni šovinist. Godine 1917. - jedan od čelnika buržoaske. plin "Dan", borio se protiv boljševika. Nakon listopada Revolucija je iselila u inozemstvo; surađujući na tjednim "Daniima AF Kerensky", napali Sov. Rusija. Lit. : Lenjin VI, op. , 4 izd. (vidi Referentni volumen, 2. dio, stranica 231).

Sovjetska povijesna enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.