Bolnički proizvod

Vidi. Roba bolova

Rječnik pojmova poslovanja. Akademik. pv. 2001.