ORLEANISTI

monarchich. grupiranje u Francuskoj, govoreći na početku. 1830. godine podupiru tvrdnje Louis Philip of Orleans na kraljevskom prijestolju i u proljeće 1830. godine formiraju se na partyju. Za vrijeme revolucije u srpnju 1830. godine, O. je podmetnuo Louis Philippe iz Orleansa. U razdoblju srpnja monarhija dominira u Francuskoj. Zastupao je interese financija. buržoazija. Nakon revolucije 1848. godine spojio se s legitimistima. Igrali su aktivnu ulogu u suzbijanju pariške komune 1871. godine. Nakon sudjelovanja u neuspjelom pokušaju, monarhich. Puškom P. McMahona, a zatim - u Boulangizmu silazi iz policije. scena. Lit. : britsch A., La maison d'Orléans i la fin de l'ancien régime, P., 1926.

Sovjetska povijesna enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.