Oporezivanje od fizičkih osoba

ukupni prihod primljen u kalendarskoj godini u monetarnoj i naturi.

Rječnik pojmova poslovanja. Akademik. pv. 2001.