Noria PLUTAJUĆI

Noria PLUTAJUĆI

- montira se na ponton multibucket lift, obično istog dizajna kao i kopnene objekte.

Samoylov KI Navalni rječnik. - M.-L. : Državna pomorska izdavačka kuća Narodnog komesarijata unutarnjih poslova SSSR-a, 1941

.