Newman, John Henry

John Henry Newman (John Henry Newman, 21 veljače 1801 - 11. kolovoza, 1890) - središnja figura u vjerskom životu britanskog viktorijanskog razdoblja. Već u svojoj mladosti stekao je ugled briljantnog propovjednika. Stajao je na čelu Oxford pokreta, tražiti obnovu „koštice liberalizam” od Anglikanske crkve po uzoru na sveopće crkve prvih pet stoljeća poslije Krista Godine 1845. preselio se u katolicizam, branio ideju scotism i načelo slobodne volje, na čelu Katoličkom sveučilištu u Dublinu (1854- 58). Od 1879. godine, kardinal, jedan od vodećih teologa Katoličke crkve, prethodnik ideje Drugog vatikanskog koncila. Prema Joyce, Chesterton i drugima, Newman - a. Glavni lik u engleskoj književnosti, genijalni stilist i majstor paradoksa, autora jedne od najboljih autobiografija XIX stoljeća - „Apologiju Pro Vita Sua” (1864). Trenutno u procesu kanonizacije u Katoličkoj crkvi je u tijeku.

Katolička enciklopedija. EdwART. 2011.