MODEL

zadržati bilo što unutar prihvatljivih granica ili razumnih granica; ograničiti, zadržati. (Umjerene cijene, umjerena rasprava)

rječnik poslovnih pojmova. Akademik. pv. 2001.