Margin Trading

- kupnja / prodaja vrijednosnih papira u vlasništvu klijenta pomoću javnost na poseban račun brokera marža (margin računa). Djelatnost kupnje vrijednosnih papira na računu marže je da klijent plaća dio vrijednosti transakcije vlastitim sredstvima, a preos