URED ZA FAIR TRADE

(Ured Fair Trading) Vlada tijelo, koje pod vodstvom ravnatelja Fair Trade slijedi komercijalne aktivnosti u Velikoj Britaniji kako bi se zaštitili potrošače od nepoštene prakse. Objavljeno u 1973, on je odgovoran za provedbu Fair Trade 1973. godine, Zakon o potrošačkih kredita u 1974, Zakon o Zakonu o ograničavajuća trgovačka Practices 1976., Zakon o stvarnim nekretninama u 1979, Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja 1980 i Uredbu o kontroli disorientiranja oglašavanja. Ima pet glavnih područja djelovanja: pitanja potrošača; potrošački kredit; monopol i spajanja; ograničavajuće trgovinske prakse; antikonkurencijske akcije.

Posao. Eksplanatorni rječnik. - M .: "INFRA-M", Izdavačka kuća "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i dr. Općenito: DE. br. Osadchaya IM. 1998.