MAGNETSKO PODRUČJE

magnetsko polje

(magnetsko polje) - prostor u kojem magnetska sila magneta, posebice - na svijetu.

Samoylov KI Navalni rječnik. - M.-L. : Državna pomorska izdavačka kuća Narodnog komesarijata unutarnjih poslova SSSR-a, 1941

.