Gubitka iskazuju se oporezivanje

(porezni gubitak) Iznos u obzir za porezne svrhe kao gubitak koji se može odbiti od dobiti, što je rezultiralo u vrijednosti oporezivog prihoda je smanjena. Gubitak se može pojaviti kao rezultat gubitka posla ili čak i na profitabilnu djelatnost zbog činjenice da takve porezne olakšice kao odbici od porezne obveze koje se odnose na kapitalne izdatke imovine prelazi iznos dobiti; u ovom posljednjem slučaju, gubitak se događa samo u porezne svrhe. Gubici koji se obračunavaju u oporezivanju obično se oduzimaju od sličnih ili, ponekad, drugih dobitaka, ovisno o važećim pravilima.

Posao. Eksplanatorni rječnik. - M .: "INFRA-M", Izdavačka kuća "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i dr. Općenito: DE. br. Osadchaya IM. 1998.