Koretz Jan Zlatousti

uzoriti kardinal Jan Zlatousti Korec (riječi. Ján Chryzostom Korec), (b. 22 siječnja 1924, Bosch, Slovačka). Slovački kardinal. Biskup je 24. kolovoza 1951. godine biskup Nitre sa 6. veljače 1990. do 9. lipnja 2005. Kardinal svećenik s naslovom crkve Sv. Fabiano e Venanzio je Villa Fiorelli od 28. lipnja 1991. godine.

Katolička enciklopedija. EdwART. 2011.