Kindred

Isto kao i MIRNICA.

Rječnik numizmatičara. 2000.