Kapok

Kapok

- biljna vuna, vlasi iz unutrašnjosti plodova baobab obitelji, nekoliko vrsta velikih tropskih stabala. K. služi kao ne-rotting jastuk jastuka, madraci, pojasevi, junakinja, itd.

Samoylov KI Naval dictionary. - M.-L. : Državna pomorska izdavačka kuća Narodnog komesarijata unutarnjih poslova SSSR-a, 1941

dlake iz unutrašnjosti ploda velikih tropskih stabala baobab obitelji. Kapok se ne trese, stoga se koristi za punjenje jastuka, madraca itd.
EdwART. Explanatory Naval Dictionary, 2010

.