Međunarodna agencija za osiguranje ulaganja

specijalizirana međunarodna organizacija koja se bavi promicanjem privlačenja i korištenja stranih ulaganja, organiziranju osiguranja stranih ulaganja od nekomercijalnih rizika. Izrađen 1993.

Rječnik poslovnih pojmova. Akademik. pv. 2001.