Imobilizacija kapitala

A. Povlačenje sredstava iz glavne djelatnosti.
B. Prelazak kapitala dioničkog društva u kapital privatnih poduzetnika.
U. Ulaganje u nisku likvidnu imovinu.

Rječnik pojmova poslovanja. Akademik. pv. 2001.