Ravnatelj

od engleskog. generalni direktor
prva osoba, glavni izvršni direktor tvrtke, organizacija. Obavlja aktualno vođenje poslova pravne osobe, interakciju s državnim tijelima i odgovoran je za aktivnosti tvrtke. Odgovorno vrhovnim upravnim tijelima pravne osobe: upravnom odboru, nadzornom odboru, skupštini sudionika ili dioničarima.

Rječnik pojmova poslovanja. Akademik. pv. 2001.