ZA Izdavačka kuća službene dokumente (u izdanju Njezina Veličanstva)

(tiskanice ured; Njezina Veličanstva tiskanice ured, HMSO) Središnja organizacija vlada, osnovana 1786. godine, koja se bavi objavljivanjem tiskanih materijala, uvez, kancelarijski materijal i uredske opreme za Velikoj Britaniji i inozemne vladine agencije i organizacije. Uprava objavljuje vladine dokumente, kao što su bijela radova, zakonodavnih akata Sabora, podacima Državnog zavoda za statistiku, i tako dalje. D., i distribuira ih putem vlastite mreže knjižara u Londonu, Edinburghu, Manchester, Bristol, Birmingham i Belfastu. Posao. Eksplanatorni rječnik. - M .: "INFRA-M", Izdavačka kuća "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i dr. Općenito: DE. br. Osadchaya IM. 1998.