UPRAVLJANJE na otklon

(upravljanje pomoću izuzetka) Jedan od načina vođenja / upravljanja, koji se temelji na identifikaciji razlika između stvarnih i procijenjenih troškova ili nenormalnim odstupanja u organizaciji, na pozornost menadžmenta usmjerena na ovim odstupanjima. Dakle, glavni fokus nije na normalno pokrenutim procesima ili procijenjenim troškovima, već na problemima u nastajanju. Posao. Eksplanatorni rječnik. - M .: "INFRA-M", Izdavačka kuća "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i dr. Općenito: DE. br. Osadchaya IM. 1998.