Curve Death Valley

vrsta rasporeda financiranja pod kojim društvo nastupa gubitaka.

Rječnik pojmova poslovanja. Akademik. pv. 2001.