Nacionalna valuta

valutu koju je izdala središnja banka ove države i koja ima nakladu na teritoriju zemlje. Na temelju V. n. u svim je državama organizirana monetarna cirkulacija.

Rječnik pojmova poslovanja. Akademik. pv. 2001.