Pretvorba

Eng. pretvorba
A. Promjena u uvjetima izdanih kredita za produženje razdoblja zajma i promjena kamate na zajam.
B. Prijenos vojnih poduzeća u proizvodnju mirnih proizvoda.

Rječnik pojmova poslovanja. Akademik. pv. 2001.